English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Rezultaty Prezydencji Polski w Radzie UE

Wkład Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w działania zrealizowane w obszarze edukacji podczas polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 roku.  

Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Rezolucja Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych

Konkluzje Rady na temat poziomu odniesienia w dziedzinie mobilności edukacyjnej

Konkluzje Rady w sprawie kompetencji językowych pozwalających zwiększać mobilność 

Konkluzje Rady w sprawie modernizacji szkolnictwa wyższego

Konkluzje Rady w sprawie wschodniego wymiaru zaangażowania młodzieży i jej mobilności

Deklaracja końcowa „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora” 

Wykłady:

Jan Truszczyński - Mobility as an opportunity and challenge for the labour market and civic society of Europe

Grupy dyskusyjne:

Grupa I: Mobilność jako narzędzie "włączania" społecznego i pobudzania aktywności obywatelskiej

Jarosław Marciszewski, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym, Koło w Gdańsku, Polska

Jean-Pierre Mandet,  Etudes et Chantiers, Francja

dr Marcin Sińczuch, Instytut Stosowanych Nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski, Polska

Vito La Fata, CESIE Onlus-Centro Studi et Iniziative Europeo, Włochy

Sprawozdawca: Alina Respondek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska

Grupa II: Mobilność a rozwój osobisty I zawodowy

Lukas Andree, NAEP- Narodowa Agencja Europejskich Programów Edukacyjnych, Republika Czeska

Johannes Gehringer, Wydział ds. Szkolnictwa Wyższego i Programu Erasmus, Komisja Europejska

Elżbieta Grygiel i Aleksandra Głowacz, Muzeum Pałac w Wilanowie, Polska

Rok Primozic, European Students Union

Sprawozdawca: Roxana Brandt, Wydział ds. Uczenia się Osób Dorosłych oraz Programu Grundtvig, Komisja Europejska

Grupa III: Mobilność jako narzędzie rowoju instytucjonalnego i transferu innowacji do edukacji

Gisela Bohlin, Gothenburg Technical College, Szwecja

dr Iwona Borkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Emily Daly, Cardiff County Council, Wielka Brytania

Alain Henry, Polsko- Francuski Fundusz Współpracy, Polska

prof. Gabriele Simoncini, GENF International, Włochy

Grupa IV: Mobilność jako narzedzie służące podnoszeniu jakości kształcenia nauczycieli

Vincent Gorse, AEDE, Francja

David Vann, Shadows Professional Development,Wielka Brytania

Riina Vourikari, PhD, European Schoolnet

 Prof. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański, Polska

Sprawozdawca: Christelle Coet-Amette

Wykład:

Milan Zver, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Grupa V: Zapewnienie jakości mobilności z uwzględnieniem celów, działań operacyjnych i grup docelowych. Prezentacja dobrych praktyk w odniesieniu do szkoleń formalnych, nieformalnych i pozaformalnych

dr hab. Marek Frankowicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Jacqueline Maerz, DIHK, Niemcy

dr Soren Kristensen, TECHNE, Dania

Phillipe Perfetti, UEAPME, Francja

Sprawozdawca: Fiora Imberciadori, INDIRE, Włochy

Grupa VI: Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych podczas mobilności. Mobilność a procesy na rynku pracy

Torsten Dunkel, CEDEFOP

dr Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Badań Edukacyjnych, Polska

Klaus Fahle, BIBB- Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego- Narodowa Agencja Programu Leonarda da Vinci i Grundtvig, Niemcy

Didier Gelibert, ANFA - Francuskie Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Szkolenia w Sektorze Motoryzacyjnym, Francja

Sprawozdawca: Gerhard Volz, OEAD, Austria

Grupa VII: Wpływ mobilności na systemy edukacyjne i programy nauczania. Innowacyjne metody i narzedzia. Mobilność kadry nauczycielskiej jako źródło innowacji.

dr Tomasz Saryusz-Wolski, Politechnika Łódzka, Polska

dr Christopher Ziemnowicz, The University of North Carolina, USA

Rui Gato, Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", Portugalia

Alison Crabb, Wydział ds.Kształcenia i Szkolnenia Zawodowego oraz Programu Leonardo da Vinci, Komisja Europejska

Sprawozdawca: Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska

Grupa VIII: Wykorzystanie potencjału i wspieranie wirtualnej mobilności. Wykorzystanie TIK

Urszula Utnicka, Publiczne Gimnazjum Nr 1. im. Jana Pawła II, Krempachy, Polska

dr Riina Vuorikari, European Schoolnet

Harinder Lawley, Diversity Works, Wielka Brytania

Martin Eggert Hansen, Duński Instytut Technologiczny, Aarhus, Dania

Sprawozdawca: Johannes Gehringer, Komisja Europejska

Wystąpienia końcowe:
Hélène Clark, Director EAC "Lifelong Learning: Policies and programme - "The stakes of the European Learning Mobility and the New Educational Programme"

 

 

 • W razie pytań

  Kontakt do organizatorów

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46 31 000; 22 46 31 321
  fax: 22 46 31 021 
  e-mail: presidency-mobility@frse.org.pl
   

  Koordynacja konferencji

  Anna Atłas
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 105
  e-mail: aatlas@frse.org.pl
   

  Ms Anna Łysik
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  phone: 22 34 74 685
  e-mail: anna.lysik@men.gov.pl


  Promocja i informacja

  Monika Gorgoń
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 172
  e-mail: monika.gorgon@frse.org.pl
   
  Jan Nicał
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 175
  e-mail: jan.nical@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników
   
  Malwina Górecka
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 463 11 78
  e-mail: Presidency-Mobility@frse.org.pl