Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Ramowy program seminarium

Termin: 16 - 23 kwietnia 2020r.

6 spotkań online* w godzinach 13:30-15:00.

*Obowiązek udziału we wszystkich spotkaniach. (Godziny mogą nieznacznie ulec zmianie)


Opis ekspertów prowadzących seminarium online:

Anna Krzyżanowska - edukacja przedszkolna

Ambasadorka programu eTwinning, trenerka warsztatów komputerowych w województwie śląskim.

"Wraz z moimi podopiecznymi realizowałam projekty o tematyce przyrodniczej, międzykulturowej i językowej, dzięki którym nie tylko rozwijałam wiedzę i zainteresowania moich uczniów, ale także własne kompetencje. I do tego zachęcam. Co więcej, z przekonaniem twierdzę, że realizacja podstawy programowej poprzez projekty międzynarodowe z wykorzystaniem multimediów jest możliwa na każdym etapie kształcenia". 

Beata Wójcik - edukacja wczesnoszkolna

Ambasadorka programu eTwinning, trenerka warszatów komputerowych w województwie lubelskim.

"Jestem nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej i jęz.angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Puławach. Od 2013r. aktywnie uczestniczę w programie eTwinning. Zrealizowałam kilka projektów krajowych i międzynarodowych, za które otrzymałam Krajowe i Międzynarodowe Odznaki Jakości. Jestem koordynatorem szkolnej grupy eTwinnerów. Od 2018 r. należymy do elitarnej grupy Szkół eTwinning i chętnie bierzemy udział we wspólnych aktywnościach i wydarzeniach organizowanych przez eTwinning".


Szczegółowy opis spotkań online:

16 kwietnia 2020r.

spotkanie online: g. 13:30- 15:00

W trakcie spotkania dowiesz się jakie możliwości daje nauczycielom Program eTwinning i na czym polega współpraca na platformie eTwinning LIVE. Poznasz techniczne możliwości platformy.

17 kwietnia 2020r.

spotkanie online: g. 13:30- 15:00

W trakcie spotkania poznasz pozostałych uczestników kursu i połączysz siły współtworząc grupę projektową. Dobierzesz temat lekcyjny do realizacji z wykorzysatniem narzędzi cyfrowych. Poznasz także możliwości pracy na platformie TwinSpace.

20 kwietnia 2020r.

spotkanie online: g. 13:30- 15:00

W trakcie trzeciego spotkania utworzysz własne Padlety i przygotujesz je do pracy metodą odwróconej lekcji (edukacja wczesnoszkolna). Opracujesz materiały wprowadzające uczniów w tematykę lekcji (edukacja wczesnoszkolna) lub materiały z propozycjami nauki i zabawy dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

21 kwietnia 2020r.

spotkanie online: g. 13:30- 15:00

Podczas spotkania nauczysz się osadzać przygotowany własnoręcznie Padlet na platformie TwinSpace. Wraz z uczestnikami kursu z Twojej grupy projektowej, stworzysz bazę odwróconych lekcji do przedmiotu, którego nauczasz (edukacja wczesnoszkolna). Dopracujesz materiały do nauki i zabawy (edukacja przedszkolna). Zastanowimy się również wspólnie nad sposobami komunikowania zadań rodzicom i uczniom.

22 kwietnia 2020r.

spotkanie online: g. 13:30- 15:00

Na tym spotkaniu nauczyciele edukacji przedszkolnej przygotują własne platformy komunikacji z dziećmi i ich rodzicami. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej poznają zdalne metody udzielania informacji zwrotnej i sposobów docierania z IZ do rodziców. Zastanowią się również nad możliwością i sposobem wprowadzenia zdalnej oceny koleżeńskiej. 

23 kwietnia 2020r.

spotkanie online: g. 13:30- 15:00

Edukacja wczesnoszkolna: nauczysz się sposobów zdalnego podsumowywania pracy i sprawdzania poziomu przyswojenia wiedzy przez uczniów. Wykorzystasz poznane narzędzia TIK do podsumowania zaprojektowanej przez Ciebie lekcji.

Edukcja przedszkolna: poznasz zdalny sposób zbierania informacji zwrotnej od rodziców dzieci przedszkolnych. Nauczysz się ewaluacji i wprowadzania zmian we własnej pracy. 

 • W razie pytań

  Kontakt

  Małgorzata Knap

  mknap@frse.org.pl

  tel: 22 46 31 223

  kom: 728 455 358