Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy

Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
25 września 2017 r.

Europejski Dzień Języków jednoczy prawie 800 milionów Europejczyków z 47 krajów wokół idei wielojęzyczności i różnorodności językowej. Rada Europy corocznie we wrześniu ponawia apel do mieszkańców krajów członkowskich o podejmowanie nauki języków i to niezależnie od wieku uczących się czy form kształcenia. Wielojęzyczność umożliwia wzajemne zrozumienie pomiędzy poszczególnymi kulturami i jest podstawą bogactwa kulturowego naszego kontynentu.

Wielojęzyczność pojmowana jako znajomość przynajmniej dwóch języków obcych została uznana za jedną z podstawowych umiejętności, którą wszyscy obywatele UE powinni nabyć, aby zwiększyć swoje szanse na edukację i zatrudnienie. Polska, jako członek Unii Europejskiej, podejmuje liczne działania, by każdy obywatel znał oprócz języka ojczystego dwa języki obce.

Idea wielojęzyczności jest wielkim wyzwaniem dla dydaktyków języków obcych. W Polsce, tak jak w innych krajach UE, podejmuje się wiele kroków w celu podniesienia jakości i skuteczności nauki języków. Pracują nad tym teoretycy i nauczyciele praktycy. Nowe metody nauczania i technologie wprowadzane są do szkół, uczelni i placówek kształcenia językowego. Jednak oczekiwania wobec efektywności edukacji językowej cały czas rosną, a kadrze nauczycielskiej stawia się coraz wyższe wymagania. Tegoroczna konferencja organizowana w ramach Europejskiego Dnia Języków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji poświęcona będzie właśnie problematyce przygotowania nauczycieli języków do zawodu oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. W czasach, gdy globalizacja i obecność nowoczesnych technologii w szkołach stają się codziennością, nie można zapominać o ludziach: o tych, którzy są ważni dla edukacji co najmniej tak samo jak uczniowie, czyli o nauczycielach. • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa

  tel: 22 46-31-000, fax: 22 46-31-021 
  www.frse.org.pl


  Koordynator przedsięwzięcia

  Ewa Koźbiał
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-268
  e-mail: ekozbial@frse.org.pl
   
  Kontakt w sprawie rejestracji:
  Anna Zakrzewska, tel. 22 46-31-273
  e-mail: label@frse.org.pl