Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Kształcenie i szkolenia zawodowe: rozwój kompetencji, umiejętności i talentów

Jak wspierać rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach i jaką rolę w tym procesie pełnią kompetencje? Czy i w jakim zakresie rozwój innowacyjnych technologii wpływa na kształcenie i szkolenie zawodowe oraz rynek pracy? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy konferencji pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe - rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”, która odbyła się 5 grudnia 2016 r. w Warszawie.

Konferencja rozpoczęła Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promowała ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami merytorycznymi konferencji FRSE były: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem konferencji była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji, umiejętności i talentów. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały innowacyjne rozwiązania i przykłady dobrych praktyk wspomagające rozwój oraz uznawanie kompetencji zawodowych, jak również praktyczne informacje na temat Europejskiego system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Podsumowaniem konferencji była debata ekspercka na temat perspektyw rozwoju kompetencji zawodowych z uwzględnieniem relacji gospodarka-edukacja-rynek pracy.

W ramach wydarzeń towarzyszących konferencji działały stanowiska eksperckie FRSE  w zakresie programu Erasmus+ oraz ECVET, Europass i EPALE. Eksperci ITeE-PIB zaprezentowali stanowiska technodydaktyczne, które umożliwiają kształcenie z wykorzystaniem metod e-learningu w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Eksperci PARP umożliwili zainteresowanym rejestrację swoich usług w Bazie Usług Rozwojowych oraz przedstawili możliwości dofinansowania usług rozwojowych. Więcej informacji w sekcji Wydarzenia towarzyszące.

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących szkoły zawodowe, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, organizacje branżowe, organizacje pracodawców oraz instytucje rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji oraz z galerią zdjęć.

  •  

     

    Konferencja rozpoczyna Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promuje ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).